ZANIMLJIVOSTI: MOSLAVAČKA GORA, POTENCIJAL KOJI NEPRAVEDNO STOJI U SJENI….

 

 

Moslavačka gora, te sjeverni dio uz ovo gorje i pripadajuća naselja Grada Kutine, osobito su prirodno lijep krajolik. Moslavačka gora spada u staro , ulegnuto, gromadno gorje, bogato granitom, a u površinskim slojevima krečnjakom, ili vapnencom. Najviši je vrh Humka 489 metara nadmorske visine, a značajniji vrhovi su još Vis 444m, Kaluđerov grob 437m i Mjesec 354 metra nadmorske visine.

Moslavačku goru, krase šume bukve, graba, kestena, crne johe i breze, te hrasta kitnjaka. Obiluje bogatim životinjskim svijetom, od insekata do visoke divljači. Na području ovog gorja pronađeni su i ostaci nosoroga i slona iz prethistorije. Od rijetkih i ugroženih biljaka na Moslavačkoj gori raste zvjezdasti šaši mirisavi dvolist. Povijesno je Moslavačka gora još uvijek nedovoljno istražena , a obiluje arheološkim lokalitetima od onih srednjovijekovnih od kojih je najpoznatiji Garić Grad, do nekadašnjeg nalazišta iz vremena Vučedolske kulture Marić gradine.

Od 2007 godine Moslavačka gora proglašena je Regionalnim parkom prirode. Na našem podruju međutim, infrastruktura koja bi ovaj prirodni biser učinila dostupnim posjetiteljima iznimno je loša, a mnoga naselja smještena uz samu planinu sve su praznija i napuštenija.  Posljednjih godina međutim interes za ovaj dio Hrvatske pomalo raste, a restauriraju se i neki arheološki lokaliteti poput Pavlinskog samostana, i Garić grada, a obavljaju se i zaštitni radovi na ostacima Jelengrada!

Područje Moslavačke gore, slabo je zaštićeno i kontrolirano područje, te postoji opasnost od devastacije istog, jer osim načelno i na papirima, ne postoji istinska zaštita, renđerska služba, niti išta slično. Moslavačka gora obiluje i izvorima pitke vode, mnogobrojnim planinskim vodotocima, ribnjacima i barama u podnožju.. Potencijal ovog područja i blizina Zagreba , te prometna povezanost nedovoljno su iskorišteni , kao i potencijal obrađenih, rubnih dijelova, gdje se posljednjih desetljeća počinje razvijati vinogradarstvo, a šire je danas poznato u moslavačko vino, autohtone sorte Škrlet!