KUTINA: HSS U MOSLAVINI OD 1905. DO 1945. GODINE

Ogranak Matice Hrvatske u Kutini u Muzeju Moslavine jučer je organizirao jedinstvenu i hvale vrijednu prigodu vezanu uz upoznavanje s knjigom dr. sc. Franka Miroševića “Hrvatska seljačka stranka u Moslavini od 1905. do 1941 . godine.

Ovom temom godinama se bavio i nedavno prerano preminuli kutinski publicist, novinar i kulturni djelatnik Dragutin Pasarić kojemu je ovom prigodom odana počast minutom šutnje. Na predstavljanju knjige govorili su predsjednica OMH Matea Paripović, te recenzent Dražen Kovačević, a i dugogodišnja članica MH Kutina, Katarina Brkić.

S obzirom na temu knjige prezentaciji su sudjelovali i prvaci HSS-a u Kutini danas, saborski zastupnik Željko Lenart i Dragutin Vagner, gradski vijećnik iz redova seljačke stranke.

Treba znati kako je HSS u burnim vremenima tijekom Kraljevine SHS u Kutini i Moslavini bila prva i najjača politička opcija koja je okupljala hrvatsku ideju samooodržanja i nacionalnog opstanka.

Tako se danas, na žalost i sramotu mnogih gradskih vlasti i samoga naroda zaboravlja uloga hrvatskoga pokreta i HSS-a na našim prostorima, kao i povijesna činjenica kako je Stjepan radić 21. siječnja 1923. godine u Kutini na skupu okupio čak 20 tisuća građana… Sve se ove povijesne zanimljivosti nalez ne samo u prezentiranoj knjizi već i radovima pokojnoga D.Pasarića, ali i Dražena Kovačevića, zaljubljenike i kroničare Moslavačke i kutinske povijesti, te značaja naših krajeva kroz povijest….

KUTINA:ŽUPA SV. NIKOLE TAVELIĆA U REPUŠNICI, PRIČA O VJERI , USTRAJNOSTI I BORBI HRVATSKOG PUKA…

Koliko su komunizam i nekadašnja Jugoslavija bili “demokratski” režim kako kutinski ljevičari i danas putem svojih paramedija pokušavaju , uvjeriti građane , bili “super”, svjedoči i priča o župi Repušnica koja je osnovana još daleke 1976. godine u inat tadašnjim komunističkim vlastima , a prema želji vjernika našega kraja. Te godine župu sv. Nikole Tavelića osnovana je i bez crkve i crkvenoga zdanja, s vjernicima kao crkvom, prema Isusovom učenju…župa se održala kroz solidarsnot vjernika pod pritiscima komunističkih vlasti koje i danas pojedini kutinski “novinari” hvale na svojim paramedijskim prostorima…

Crkva je živjela kao živa crkva u svojim vjernicima, štalici i prostorima obližnje seoske kuće i imanja, sve dok se nije 1998. godine dogodio 14. studenog i blagoslov zidova današnje župne Crkve sv. Nikole Tavelića u Repušnici od strane tadašnjeg kardinala Franje Kuharića…

Nakon izgradnje crkve župu su vodili istaknuti moslavački župnici, a među njima svakako treba istaknuti kao i pokojnog monsinjora Željka Slošnjaka, dugogodišnjeg župnika kutinske župe… Priča o vjeri, izgradnji i i stvaranju župe Repušnica od te daleke 1976. godine do danas priča je i o održanju Hrvatskog ponosa, hrabrosti i vjere u našem, moslavačkom kraju tijekom burnih vremena .