KUTINA: POU KUTINA NA MEĐUNARODNOM SIMPOZIJU ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH U TUHELJU

POU Kutina provodi više programa obrazovanja i ove godine, tako će uz se provoditi primjerice obrazovanje za računalnog operatera, njegovatelja, pomoćnika u nastavi, te tečaj za Održivu uporabu pesticida. KTu su i programi usavršavanja za montere solarnih sustava, zaštite na radu, palijativnih poslova, te za montere fotonaposnkih sustava. Nude se i tečajevi stranih jezika, engleskog, talijanskog, ruskog i francuskog, te tečajevi keramike.

izvor: web POU Kutina

POU Kt je sudjelovalo na X. Međunarodnom andragoškom simpoziju u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Ministarstva znanosti i obrazovanja koji se održavao u Tuhelju od 25. do 27. svibnja ove godine. Istaknuti stručnjaci za obrazovanje odraslih na nacionalnoj i međunarodnoj razini educirali su sudionike simpozija o novostima u području obrazovanja odraslih, prenijeli im svoja iskustva iz prakse i tako omogućili da steknu nova andragoška znanja i vještine s ciljem daljnjeg unaprjeđenja sustava obrazovanja odraslih.

Glavna tema simpozija bila je Planiranje i programiranje u obrazovanju odraslih te je predstavljeno uvođenje sustava vaučera što je velika novina u obrazovanju odraslih. U kontekstu toga su održane radionice izrade programa za obrazovanje odraslih prema novoj metodologiji koja se bazira na prethodno izrađenim standardima zanimanja/kvalifikacija, odnosno mikrokvalifikacijama koje predstavljaju osnovnu jedinicu neke kvalifikacije, a koja se temelji na potrebnim skupovima ishoda učenja i određenom broju CSVET bodova, za određeno zanimanje).

KUTINA: UO ZA KOMUNALNI SUSTAV PRESELJEN U ZGRADU GRADSKE UPRAVE, SAMO OVAJ UO IMA 12 ZAPOSLENIH!

Grad Kutina je danas na svojim mrežnim i Fb stranicama objavio obavijest o preseljenu jedinog svog Upravog odjela koji se nalazio na izdvojenoj adresi u ulici P.Preradovića na adresu Gradske uprave na Trgu kralja Tomislava. Radi se o UO za komunalni sustav, građene i zaštitu okoliša na čalu s pročelnikom Eduardom Gelešićem. Jedan je to od 6 UO u Gradu Kutini. Iz obavijesti je vidljivo kako je samo u tom UO zaposleno 12 djelatnika!! U GRadu u kojemu se stanovništvo rapidno smanjuje povećava se , raste jedino gradska administracija i to godinama i to bez obizra na to koja politička opcija upravlja gradom!

4 “viša savjetnika” , 2 stručna suradnika, 1 viši referent, 3 referenta, te pročelnik i pomoćnik pročelnika u jednom UO?

Što se tiče ažurnosti nasuprot broja UO i broja zaposelnih, kada govorimo o javnoj dostupnosti informacija i podataka putem gradskih mrežnih stranica, onda se tek možemo samo gorko nasmijati, naime na gardskom web-u u dijelu “ustroj” nisu popisani čak ni svi postojeći Upravni odjeli, naime iz nekog razloga ne postoji UO Ureda gradonačelnika, već su navedeni ostali, UO za financije, UO za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša, UO za gospodarstvo poduzetništvo i razvoj, UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo, UO za prostorno uređenje i graditeljstvo, Služba za opće poslove ??? UO ureda gradonačelnika, osnovan koncem prošlog saziva gradske vlasti do danas uopće nije upisan i naveden u podacima dostupnima na gradskoj web stranici??

Koliko je glomazna gradska administracija, mnogi se pitaju i to pitanje ne postavljaju bez razloga!

EVO I OBAVIJESTI O PRESELJENJU:

Obavještavamo građane da je Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša preselio sa adrese P. Preradovića 2 na adresu Gradske uprave – Trg kralja Tomislava 12.

Rad sa strankama odvija se na adresi Trg kralja Tomislava 12, svaki radni dan od 8:00 do 15:00 sati, a kontakt možete ostvariti na sljedeći način:

Pročelnik Eduard Gelešić, gelesic@kutina.hr 692-047

Pomoćnik pročelnika Mladen Lisak, lisak@kutina.hr 692-048

Viša savjetnica za pravne poslove 692-038

Viši savjetnik za prometni sustav 681-082

Viša savjetnica za zaštitu okoliša 681-081

Stručna suradnica za komunalnu naknadu 692-039 (Komunalna naknada)

Viši referent – komunalni redar 681-168 (Komunalno redarstvo)

Referent – komunalno-prometni redar 681-168 (Komunalno i prometno redarstvo)

Referentica za održavanje kom. infrastrukture 681-082

Referentica za komunalne i opće poslove 681-081 (Oslobađanje komunalne naknade)

Viši savjetnik za građenje 692-038

Stručni suradnik za građenje 692-039 (Komunalni doprinos)

Za sve upite možete se obratiti na komunalno@kutina.hr